Sociale forhold

af | 22.04.2022 | Politik

Vi skal sikre bedre hjælp til de allermest udsatte. Vi skal gøre mindre for de mange og have fokus på dem, som virkelig behøver hjælp. Vi skal inddrage familie og pårørende, og hvor de ikke har ressourcerne til at hjælpe, kan vi benytte frivillige mentorer og foreninger.

Behandlingssteder skal vælges ud fra kvalitative krav, og hvor det bedste resultat kan opnås. En billig pris kan hurtig blive dyr i form af længere behandlingstid eller dårlige resultater, til stor gene, måske endda skade, for borgeren. For at opnå en effektiv behandling er det er klar betingelse, at behandlingen foregår på god afstand af misbrugsmiljøet, for at gøre behandlingen så effektiv og succesfuld som mulig.

Indsatsen på det sociale område skal i langt større omfang integreres med beskæftigelsesområdet og familieafdelingen. Ofte hænger problemstillingerne sammen, og det kan være svært at adskille sociale problemer, ledighed og familieproblemer. Derfor skal vi tænke og arbejde meget mere på tværs af områderne. Fredericia Kommune skal være foregangskommune, når det handler om at nedbryde siloer. Vi skal netop udnytte kommunens størrelse, hvor koordinering og den tværgående indsats let kan ske.

Indsatsen for unge med misbrugsproblemer skal prioriteres – de må ikke gå under radaren. Jo længere en misbruger fastholdes i sit misbrug, jo længere, og mindre sandsynlig, er vejen ud af misbruget. Tidlig indsats med oplysning og advarsel skal øges, så vi i sidste ende får færre unge ud i misbrug, og på sigt dermed også færre voksne misbrugere. Hvis der opstår opholdssteder, hvor unge samles om misbrug, skal disse straks opløses eller under skarp overvågning, så de kan stoppes.

Fredericia skal være en tryg kommune at bo i for alle børn og deres forældre. Alle børn skal trygt kunne opholde sig på kommunens skoler og institutioner, og forældre skal opleve en lige så stor tryghed ved at lade deres børn bevæge sig frit omkring. Derfor går Det Konservative Folkeparti med selvfølgelighed ind for et stærkt SSP-samarbejde.

For at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet blandt børn og unge går vi ind for at styrke SSP-samarbejdet. Alle medarbejdere og ledere, der har berøring med disse områder, skal mærke en klar politisk opbakning til at igangsætte forebyggende tiltag og være synlige i de unges miljøer.

SSP-samarbejdet er ét af de gode tværgående tiltag mod børns kriminalitet, og vi skal arbejde målrettet med de indsatser, vi ved, der virker. For at styrke den forebyggende indsats foreslår vi konkret, at repræsentanter i SSP- samarbejdet har fælles faciliteter, hvor der kan ske koordinering af relevante indsatser og mere deling af viden omkring unge.

De gode toner omkring arbejdet for vores veteraner i Fredericia skal forsættes og gerne udbygges.

Vi skal arbejde for at få psykiatrien til Fredericia. Vi har flere egnede steder til formålet, og afstanden til psykiatrien er ganske enkelt blevet for stor og ventetiden for lang. Alt for mange borgere, både unge og ældre, rammes af diagnoser eller psykiatriske vanskeligheder, som øger behovet for behandling på et tidligt tidspunkt. Vi skal kunne tilbyde borgere med psykiatriske lidelser hurtig og let tilgængelig behandling både for den enkelte og for familier, hvor en pårørende rammes.

Det konservative folkeparti Fredericia

Det konservative folkeparti vil

N
Arbejde for at få psykiatrien til Fredericia
N
Inddrage de pårørende og frivillige
N
Opprioritere borgernes behov ved valg af indsats
N
Styrke den tværfaglige indsats og SSP-samarbejdet