Kirsten Hassing Nielsen – Kandidat til Folketinget

Mindre snak – mere handling

Jeg hedder Kirsten Hassing Nielsen, og er Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Sydjyllands Kredsen. Jeg er 45 år og mor til to piger på 11 og 15 år. Jeg er født og opvokset i en lille landsby i Nordjylland, og har de sidste 15 år boet i Fredericia. I min fritid elsker jeg at løbe en tur ved Lillebælt.

Jeg er uddannet jurist fra Århus Universitet, og har arbejdet som jurist i en kommune, før jeg blev leder i et jobcenter og derefter chef i Kriminalforsorgen. I dag arbejder jeg som sekretariatschef i en forening.

Jeg har et stort engagement i politik og kan lide at tage ansvar, lytte til de virkelige problemer og skride til handling dér, hvor det giver mening. Jeg er en stemme, der arbejder. For dig og for lokal indflydelse.

Med min erfaring som byrådsmedlem i Fredericia for Det Konservative Folkeparti, vil jeg gerne gøre endnu mere for at sikre den lokale indflydelse, og derfor stiller jeg op som folketingskandidat. Jeg er i dag næstformand i senior og socialudvalget, medlem af beskæftigelsesudvalget og medlem af børn og ungeudvalget.

Det er vigtigt for mig, at den lovgivning der vedtages på Christiansborg også virker ved de lokale myndigheder og i erhvervslivet.

Derfor stiller jeg op til folketinget!

Jeg har rigtig meget på hjertet og rigtig mange mærkesager. Her er nogle af dem:

Jeg arbejder for mere økonomisk ansvarlighed 

For at sikre at vi også i fremtiden har en god velfærd for mange, er det nødvendigt at vi løser opgaverne på nye måder. Borgerne skal have mere for pengene, og vi skal i højere grad bruge pengene på det, der virker.  Derfor skal vi også af med overflødig dokumentation og give mere frihed til medarbejderne.

Jeg ønsker bedre natur og miljø 

Jeg går stærkt ind for, at vi får skabt en renere natur og bedre miljø. Klapning ved Lillebælt er et kæmpe miljømæssigt problem, og det er vigtigt for mig, at vi kommer det til livs. Jeg arbejder også for at reducere trafikstøj, som påvirker alt for mange menneskers hverdag.  

Jeg vil have styrket retspolitikken  

Sagsbehandlingstider ved domstolene og offentlige myndigheder er alt for lange. Det har enorme konsekvenser for mange mennesker, og det er ikke rimeligt, at man skal vente længe for at få sin sag behandlet. Derfor er det en vigtig mærkesag for mig, at vi får nedbragt sagsbehandlingstiderne.