Politik

Økonomi

Økonomi

Først og fremmest ønsker Det Konservative Folkeparti, at kommunens økonomi er åben og gennemsigtig. Vi skal altid holde os for øje, at det er borgernes penge, der anvendes, og derfor har borgerne også ret til at vide, hvordan de forvaltes. Vi er stolte af Fredericia,...

læs mere
Miljø og klima

Miljø og klima

Nøgleordet for vores miljøpolitik må være ”ren”. Vi skal have en ren by, ren natur, rene skove, rene strande og et rent Lillebælt. Kommunen har et stort ansvar, når det kommer til at undgå udledning af forurenende stoffer. Vores rensningsanlæg og kloakker skal være...

læs mere
Kultur og fritid

Kultur og fritid

Kultur skaber identitet, fællesskab og sammenhængskraft og er en uundværlig del at vores lokalsamfund. Eliteidræt og teater m.m. er med til at brande vores by, skabe opmærksomhed og tiltrække flere deltagere til breddeidræt og kulturliv. Men investering på eliteniveau...

læs mere
Sociale forhold

Sociale forhold

Vi skal sikre bedre hjælp til de allermest udsatte. Vi skal gøre mindre for de mange og have fokus på dem, som virkelig behøver hjælp. Vi skal inddrage familie og pårørende, og hvor de ikke har ressourcerne til at hjælpe, kan vi benytte frivillige mentorer og...

læs mere
Sundhed

Sundhed

Det Konservative Folkeparti ønsker at sikre den bedst mulige pleje og omsorg for borgere, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Et vigtigt udgangspunkt er, at forebyggelse er bedre end behandling! Sundhed for børn og unge: Børn og unges sundhed skal være højt...

læs mere
Bosætning og boliger

Bosætning og boliger

Det Konservative Folkeparti ønsker at sikre borgere og tilflyttere et bredt udvalg af boliger og boligformer, som varierer i pris, størrelse og placering. Vi har i Fredericia en overvægt af almennyttigt boligbyggeri, hvilket skaber en udynamisk og ensidig...

læs mere
Erhverv

Erhverv

At være en økonomisk velfunderet og attraktiv bosætningskommune kræver et dynamisk og aktivt erhvervsliv. Det Konservative Folkeparti ønsker et varieret erhvervsliv bestående af en sund blanding af små, mellem og store virksomheder. Vi ønsker at tiltrække alle typer...

læs mere
Beskæftigelse

Beskæftigelse

Den letteste vej til øget beskæftigelse er at tiltrække flere virksomheder og dermed øge udbuddet af arbejdspladser. Derfor bør vi også udnytte vores geografisk fordelagtige placering til at tiltrække virksomheder over en bred kam og ikke være snæversynede. Vi ser...

læs mere
Integration

Integration

Uddannelse og arbejde er vejen til integrationVi ønsker et Danmark, hvor ingen parkeres til passiv forsørgelse, men i stedet er borgere, der aktivt tager del i at holde hjulene i gang og deltager i samfundets demokratiske processer. At tage en uddannelse er en af de...

læs mere
Uddannelse

Uddannelse

Fra konservativt hold er det os magtpåliggende at fokusere på at bringe flere fremtidssikrende uddannelser til byen. Vi er glade for de uddannelser, vi har, men vi vil gerne have mange flere. Og vi har mulighederne. Vi skal i tæt samarbejde med vores virksomheder, som...

læs mere
Børn og unge

Børn og unge

For at opnå de bedste og mest udviklende miljøer for børn og unge bør der være klare aldersmæssige opdelinger af opholdsstederne for børn og unges færden i fritiden. Opholdssteder, hvor aldersgrupper fra 15 til 25 år sammenblandes, er ganske enkelt ikke til gavn for...

læs mere
Skole

Skole

For at give vores børn den bedste start på såvel deres dannelsesrejse som deres uddannelsesrejse kræver det trygge rammer. Både i hjemmet, daginstitutionen og skolen. Og en god uddannelse er den bedste gave vi kan give vores børn, til gavn for både dem og for...

læs mere
Ældre

Ældre

For Det Konservative Folkeparti er ældreområdet et vigtigt velfærdsområde, som skal prioriteres højt, og hvor ydelserne over for ældre skal afspejle de menneskelige værdier mellem generationer. Vi skal skabe de bedste rammer, for at ældre og deres pårørende trives i...

læs mere
Trafik

Trafik

I Fredericia har vi en fantastisk kulturarv, som vi skal værne om. Derfor er det af største vigtighed, at byudviklingen foregår med respekt for værdierne og Fredericias historie. Vi skal formå at skabe plads til en større befolkning og flere arbejdspladser, uden at gå...

læs mere