Erhverv

af | 22.04.2022 | Politik

At være en økonomisk velfunderet og attraktiv bosætningskommune kræver et dynamisk og aktivt erhvervsliv.

Det Konservative Folkeparti ønsker et varieret erhvervsliv bestående af en sund blanding af små, mellem og store virksomheder.

Vi ønsker at tiltrække alle typer virksomheder, men vi mener også, at der skal være mere fokus på at tiltrække særligt fremtidssikrede virksomheder som f.eks. grønne virksomheder og forskningsvirksomheder. Der skal gøres meget mere for vores små og mellemstore danske virksomheder (SMV’ere). Vi vil gøre op med den ensidige fokus på store virksomheder. Vi vil bidrage til at tiltrække SMV’er. Vi vil forstærke indsatsen for at bevare kontakten, til dem vi har, og bidrage til deres fortsatte udvikling.

Desuden skal der gøres meget mere for vores iværksættermiljø. Det eksisterende er stort set usynligt og skaber slet ikke den opmærksomhed og de synergier, som iværksætteri fortjener og behøver.

Vi vil skabe et forum, hvor mindre virksomheder, iværksættere og pop-up shops kan mødes og indgå midlertidige lejeaftaler med tomme butikker i bymidten. Det vil være en perfekt ”prøveklud” for virksomhederne, skabe mere liv i bymidten og øge muligheden for at få udlejet butikkerne permanent. Det vil ligeledes være en optimal indgangsvinkel for unge med en iværksætter i maven.

Der skal fortsat satses på at tiltrække statslige arbejdspladser til Fredericia. Også her er vores geografiske placering optimal for at kunne tiltrække medarbejdere fra et stort opland.

Fredericia Kommune skal løftes langt højere op i erhvervsklimaundersøgelserne. Vi vil igangsætte et målrettet arbejde for, at vi som minimum ligger i top-10 i undersøgelserne fra Dansk Industri og Håndværksrådet, ligesom der skal fokuseres på bedst mulige placeringer i øvrige undersøgelser. Når der kommer nye undersøgelser, skal disse ikke bortforklares, men bruges som en oplagt mulighed for at se på, hvor vi kan gøre det bedre.

Sidst, men bestemt ikke mindst, vil Det Konservative Folkeparti arbejde for at nedsætte dækningsafgiften, med en komplet afskaffelse som endeligt mål.

Konservative i Fredericia - Gruppeformand Tommy Rachlitz Nielsen ved Port House

Det konservative folkeparti vil

N
Nedsætte, og på sigt fjerne, dækningsafgiften
N
Arbejde for at Fredericia er i Top-10 på målinger om erhvervsvenlighed
N
Gøre det lettere at drive og attraktivt at etablere virksomhed i Fredericia – med 1 indgang til kommunen