Økonomi

Økonomi

Økonomi Først og fremmest ønsker Det Konservative Folkeparti, at kommunens økonomi er åben og gennemsigtig. Vi skal altid holde os for øje, at det er borgernes penge, der anvendes, og derfor har borgerne også ret til at vide, hvordan de forvaltes. Vi er stolte af...
Miljø og klima

Miljø og klima

Miljø og klima Nøgleordet for vores miljøpolitik må være ”ren”. Vi skal have en ren by, ren natur, rene skove, rene strande og et rent Lillebælt. Kommunen har et stort ansvar, når det kommer til at undgå udledning af forurenende stoffer. Vores rensningsanlæg og...
Kultur og fritid

Kultur og fritid

Kultur og fritid Kultur skaber identitet, fællesskab og sammenhængskraft og er en uundværlig del at vores lokalsamfund. Eliteidræt og teater m.m. er med til at brande vores by, skabe opmærksomhed og tiltrække flere deltagere til breddeidræt og kulturliv. Men...
Sociale forhold

Sociale forhold

Sociale forhold Vi skal sikre bedre hjælp til de allermest udsatte. Vi skal gøre mindre for de mange og have fokus på dem, som virkelig behøver hjælp. Vi skal inddrage familie og pårørende, og hvor de ikke har ressourcerne til at hjælpe, kan vi benytte frivillige...