Økonomi

af | 22.04.2022 | Politik

Først og fremmest ønsker Det Konservative Folkeparti, at kommunens økonomi er åben og gennemsigtig. Vi skal altid holde os for øje, at det er borgernes penge, der anvendes, og derfor har borgerne også ret til at vide, hvordan de forvaltes.

Vi er stolte af Fredericia, men det ændrer ikke på, at meget stadig kan gøre bedre. Udligningen er et eksempel herpå. Når vi igen får tildelt flere millioner i udligning, skyldes det jo rent faktisk, at vores kommune er dårligt drevet.

Vi betragter det som en selvfølge, at vi skal arbejde hen imod at blive økonomisk uafhængige af andre kommuner. Det kræver i sagens natur prioriteringer og et solidt fokus på, hvordan pengene bruges. Vi ser det som vores fornemste opgave at reagere og stille spørgsmål i tide, hvis vi bliver opmærksomme på, at pengene kastes efter noget, der åbenlyst ikke fungerer, eller hvis der skal prioriteres anderledes. Det er i sidste ende et politisk ansvar.

Når Fredericia Kommune er afhængige af andre for at få økonomien til at løbe rundt, skyldes det hovedsageligt disse ting:

  1. Vi har for meget bureaukrati og ineffektivitet i vores administration. Det hæmmer muligheden for at skabe vækst og fjerner fokus fra kommunens kerneopgaver.
  2. Vores indtægtsgrundlag er for lavt. På trods af en meget højere kommuneskat end f.eks. Vejle er vores skatteindtægter for lave. Det skyldes især, at bosætningspolitikken er fejlet i mange år. På trods af vores perfekte placering og ufattelig mange udstykninger langs vandet er det ikke lykkedes at tiltrække flere borgere.
  3. Vores arbejdsløshed er alt for høj, der er ganske enkelt for mange, der ikke bidrager til vores fælles kasse.
  4. Vores sociale forhold er udfordrede, da vi har en for stor gruppe af udsatte borgere med misbrug eller psykiske problemer.

Det Konservative Folkeparti vil gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune. Vi er klar over, at det ikke er nok at udstykke attraktive grunde. Vi skal gøre Fredericia interessant for bosættere. Det er ikke nok at bo geografisk rigtigt og have lækre byggegrunde, huse eller lejligheder. Vi skal levere et højt og imødekommende serviceniveau, lige meget hvor borgeren møder kommune. Vi skal være konkurrencedygtige på skatter, afgifter og priser på børnepasning. Vores skoler og institutioner skal levere arbejde af høj kvalitet, og resultaterne skal stå mål med indsatsen. Det kræver investeringer i såvel vores dygtige medarbejdere som i deres arbejdsbetingelser. Det stiller store krav til vores ledere, og det kræver mod fra vores politikere. I Det Konservative Folkeparti har vi modet.

For at sikre en god og sund økonomi går Det Konservative Folkeparti ind for mindst mulig brug af eksterne konsulenter. Brug af konsulenter skal begrænses til de situationer, hvor det er mest nødvendigt, og hvor der er tungtvejende hensyn, der taler for brug af konsulenter. Vi mener, at det er forsvarlig forvaltning af borgernes penge, at konsulentydelser begrænses mest muligt, og at man forholder sig kritisk til brugen af eksterne konsulenter. I en sund og tillidsfuld offentlig forvaltning er der grundlæggende en tro på, at man kan løse opgaverne selv.

Brugen af eksterne konsulenter skal i stedet erstattes af sund fornuft og mere værdi for borgerne.

I de tilfælde hvor politikere eller forvaltning bruger eksterne konsulenter, skal der være fuld åbenhed og gennemsigtighed omkring formålet og økonomien forbundet med det.

Konservative i Fredericia - Kirsten og Tommy

Det konservative folkeparti vil

N
Skabe en åben og gennemsigtig økonomi
N
Gøre en sund økonomi til et fælles ansvar og anliggende
N
Arbejde for at sænke skatter, afgifter og gebyrer
N
Gøre op med bureaukrati og ineffektivitet