Kultur og fritid

af | 22.04.2022 | Politik

Kultur skaber identitet, fællesskab og sammenhængskraft og er en uundværlig del at vores lokalsamfund.

Eliteidræt og teater m.m. er med til at brande vores by, skabe opmærksomhed og tiltrække flere deltagere til breddeidræt og kulturliv. Men investering på eliteniveau må aldrig stå i vejen for økonomien til bredde-foreningslivet, som har afgørende betydning for både folkesundhed og lokalt fællesskab. Der skal være fokus på at fremme de frivillige foreninger og fællesskaber i Fredericia.

Vi ønsker at prioritere det organiserede foreningsliv f.eks. idræt, spejder, teater m.m., før det uorganiserede.

Når kommunen investerer i foreninger, skal det være for at hjælpe dem i gang og starte noget nyt op, men det skal være med henblik på, at foreningen kan opnå en selvstændig bæredygtig økonomi og ikke på uendelige tilskud fra kommune og stat.

Vi vil have et tæt og forpligtende samarbejde med institutioner, der modtager støtte fra kommunen. Her tænker vi specielt på et tæt samarbejde mellem kultur- og fritidsinstitutioner, skoler og foreninger, som vil være til stor gavn for børn og unge og motivere flere til at søge mod vores sports- og fritidsforeninger.

Vi skal have modet til at tænke fremad og i større kontekster. F.eks. kan biblioteker tænkes sammen med kulturhuse, campus, borgerservice og/eller meget andet. Og vi ser fordele i at udnytte nogle af de mange historiske bygninger i Fredericia til at etablere et kulturelt fyrtårn eller flere mindre museer, gallerier eller kulturelle miljøer.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde aktivt for et Fæstningscenter i Fredericia. Vi finder det indlysende, at vores unikke historie, Fredericia Vold og alle de velbevarede monumenter og bygninger, sammen med et Fæstningscenter, vil skabe grundlag for helt enestående oplevelser for såvel herboende som for turister.

Der skal iværksættes tiltag med det mål at få de unge væk fra gaderne (eller værre steder) og ind i foreningerne, og vi vil styrke de lokale fritidsaktiviteter, bl.a. ungdomsklubberne.

Det Konservative Folkeparti vil genindføre den årlige fejring af sportsfolk, der hjemfører mesterskaber til Fredericia Kommune, og vi vil arbejde på at få flere sportsbegivenheder til byen.

Kort sagt: Vi vil bruge flere penge på de mange og færre penge på de få!

Konservative i Fredericia foran Landsoldaten

Det konservative folkeparti vil

N
Genindføre fejring af mesterskaber til lokale sportsfolk
N
Satse på bredden og en mangfoldighed af kulturelle fyrtårne
N
Arbejde for at få flere større sports- og kulturbegivenheder og stævner til Fredericia
N
Arbejde målrettet på et Fæstningscenter