Sundhed

af | 22.04.2022 | Politik

Det Konservative Folkeparti ønsker at sikre den bedst mulige pleje og omsorg for borgere, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Et vigtigt udgangspunkt er, at forebyggelse er bedre end behandling!

Sundhed for børn og unge:

Børn og unges sundhed skal være højt prioriteret og understøttes i både daginstitutioner og skoler. Institutioner skal opfordres og motiveres til at samarbejde med de frivillige sportsforeninger, med henblik på at få flere til at dyrke sport i fritiden. Der skal undervises i fordelene ved en sund livsstil og advares mod farerne ved rygning, euforiserende stoffer og overdreven indtagelse af alkohol.

Vi vil styrke psykiatrien og arbejde på at få en afdeling til Fredericia. Gerne med fokus på unge.

Der skal være et tæt og koordineret samspil mellem kommunen og sygehusene ved udskrivning af patienter, der kan kræve genoptræning og pleje. Det skal ske gennem én indgang til kommunen, så borgere og pårørende ikke oplever at blive kastebold mellem afdelingerne. Tidlig og målrettet indsats er hjælp til selvhjælp. Borgerne bliver hurtigere selvhjulpne og kan vende tilbage til en normal tilværelse med den livskvalitet, som det medfører. Når der er nødvendigt, skal kommunen sikre at der er mulighed for en midlertidig plejebolig efter udskrivning, hvis ikke pleje og genoptræning er muligt i eget hjem.

Helt overordnet vil vi arbejde for, at alle skal have ret til en familielæge, og vi vil styrke psykiatrien lokalt.

Vi skal også fremme initiativer, der understøtter sundheden på både de private og offentlige arbejdspladser. Stress blandt medarbejdere og et højt sygefravær kan være udtryk for manglende sundhed. Et stærkt erhvervsliv og en veldrevet kommune er afhængig af medarbejdernes trivsel, sundhed og arbejdsmiljø. Hvis det ligger for lavt, ser vi det som en forpligtelse at bekymre os, da vi skal sikre et højt sundhedsniveau hos medarbejderne.

Konservative i Fredericia - politik for Sundhedsområdet

Det konservative folkeparti vil

N
Have øget fokus på sundheden blandt børn og unge
N
Forbedre samspillet mellem kommunen og regionen
N
Styrke psykiatrien