Skole

af | 22.04.2022 | Politik

For at give vores børn den bedste start på såvel deres dannelsesrejse som deres uddannelsesrejse kræver det trygge rammer. Både i hjemmet, daginstitutionen og skolen. Og en god uddannelse er den bedste gave vi kan give vores børn, til gavn for både dem og for samfundet.

Undersøgelser viser, at en tidlig indsats med at stimulere og udvikle barnets sprog har enorm betydning for barnets udvikling hele vejen op gennem uddannelsessystemet. Derfor ønsker vi fra første færd en øget fokus på dette i vores daginstitutioner. Herved er der skabt det bedste fundament for barnets videre trivsel i folkeskolen.

For Det Konservative Folkeparti er det essentielt, at vi har en folkeskole, der er baseret på et højt fagligt niveau, og vi vil arbejde for, at det kan ske i inspirerende og tidssvarende miljøer. Der skal være fokus på, at der benyttes fagligt uddannede lærere og/eller lærerstuderende, også når det drejer sig om vikartimer. Lærerne yder deres bedste, når arbejdsmiljøet er i top, og derfor ønsker vi, at der indføres resultatløn baseret på et godt arbejdsmiljø til skolelederne og mere frihed til lærerne. Det kan være i form af efteruddannelse og retten til at vælge hvilken. Samtidig skal skolelederne have et stort ledelsesrum.

Folkeskolen skal være et attraktivt sted for eleverne og en attraktiv arbejdsplads for lærerne, så der også i fremtiden er unge, der har lyst til at søge ind på læreruddannelserne, herunder traineelæreruddannelsen.

Vi ønsker en folkeskole baseret på dansk kultur, danske værdier og demokrati. En folkeskole, der underviser i danske værdier, og hvor eleverne følger de regelsæt, der er opsat. Det skaber en forståelse for vores kultur og værdier og fremmer integrationen.

Heldagsskolen er ikke vejen til bedre uddannelse. Der skal være fokus på kvalitet frem for kvantitet, ligesom børnene har brug for frihed til at deltage i fritidsaktiviteter hos de lokale frivillige foreninger.

Vi skal sikre stadig adgang til bedre og tidssvarende IT og til virtuel undervisning. I den verden, vi lever i, er det ikke nødvendigt at have en specialist i alting på hver enkelt skole. Specialviden kan sagtens hentes online.

Innovation, iværksætteri og talentudvikling skal være et område under konstant bevågenhed. Vi skal motivere vores unge til at have mod til at tænke nyt og anderledes.

Der skal undervises i private forhold som økonomi, budgetter, lån og forsikringer m.m. for at sikre, at alle unge er klar til at stå på egne ben, uanset social baggrund.

Og så skal vi gøre op med inklusionstanken, som den eneste vej frem. Der findes situationer, hvor et barn med udfordringer har det bedre i en klasse eller på en skole, hvor han/hun kan få specialiseret hjælp eller ved niveaudeling af undervisningen. Det vil både gavne det pågældende barn og resten af klassen, der vil få en mere rimelig fordeling af lærerens tid. Og så skal vi have sat en stopper for, at skolerne ”straffes” økonomisk, når børn sendes i andre tilbud. Det er og bliver en fejlslagen tankegang.

Det er helt grundlæggende, at der er ro i klasserne, for at vores børn får mest muligt ud af undervisningen. Og opdragelse er nu engang forældrenes ansvar. Det må og skal være ”god tone”, at børnene møder motiverede og indlæringsparate i skolen. Derfor skal lærerne udstyres med de rette værktøjer til at sikre ro i klasserne. Det er altafgørende for trivslen i den enkelte klasse og på skolen.

Til sidst skal understreges, at vi ønsker størst muligt forældreengagement i skolen. Både for forældrenes og børnenes skyld. Det kan blandt andet opnås ved større beslutningskompetence til skolebestyrelserne og mere dialog via skole/hjem samtaler, men også ved øget løbende dialog.

Konservative i Fredericia - læs om politik for skoleområdet

Det konservative folkeparti vil

N
Styrke kvaliteten i folkeskolen
N
Sikre at folkeskolen er en tidssvarende og attraktiv arbejdsplads
N
Overdrage flere beslutninger til skolebestyrelserne