Ældre

af | 22.04.2022 | Politik

For Det Konservative Folkeparti er ældreområdet et vigtigt velfærdsområde, som skal prioriteres højt, og hvor ydelserne over for ældre skal afspejle de menneskelige værdier mellem generationer. Vi skal skabe de bedste rammer, for at ældre og deres pårørende trives i Fredericia.

Ældre i Fredericia, som modtager hjælp, skal opleve en høj service, hvor der er mere fokus på kvalitet og tid til den enkelte frem for kvantitet og unødig tid på dokumentation og usmidige procedurer.

Som pårørende til en ældre, der modtager hjælp eller har brug for hjælp, skal man også opleve en høj service, kendetegnet ved en individuel tilgang, dialog, retssikkerhed og effektiv sagsbehandling. Vi skal håndtere klager fra pårørende meget professionelt og vi skal gøre meget mere for at forebygge klager fra pårørende på ældreområdet. Vi mener, at der skal være en langt tættere dialog med pårørende til ældre, der bor på plejecentre, og at de pårørende skal inddrages i langt større omfang i forbindelse med det tilbud, den enkelte modtager.

En særlig prioriteret indsats er demensområdet, da flere og flere ældre får konstateret demens. Her skal der være tilbud fra en tidlig start til den enkelte og dennes pårørende. Ingen ældre eller pårørende skal leve i usikkerhed eller utryghed med demens. Derfor vil vi vil demensindsatsen både over for de demente borgere, men også over for de pårørende.

Arbejdsmiljøet på ældreområdet skal styrkes markant, og medarbejdernes trivsel og mulighed for udvikling skal prioriteres højt. Vi skal skabe bedre forudsætninger for, at den lokale ledelse har et stort ledelsesrum med plads til at skabe et godt arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljø præget af mindre kontrol og mere ledelsesfrihed til skabelse af en sund kultur, som sikrer, at vi ikke skal opleve ”Else-sager” og andre skrækeksempler i vores ændrepleje.

Det er vigtigt at sikre god og velfungerende hjemmehjælp, der behandler vores ældre med respekt og værdighed. Hvis en borger visiteres til plejehjem, er det altafgørende, at boligen på plejehjemmet føles og respekteres som borgerens eget private hjem. Vi skal indlede samarbejde med de frivillige foreninger og lade dem benytte fællesarealerne på plejehjemmene, efter devisen: Hvis ikke de ældre kan komme til foreningen, så lad foreningen komme til de ældre.

For at sikre et bredt udvalg af muligheder for ældre, er Det Konservative Folkeparti stor tilhænger af friplejehjem. Friplejehjem kan noget andet i indhold og tilbud end kommunale tilbud, og er et vigtigt supplement til de kommunale plejehjem og skal ikke ses som en konkurrent.

Vi ønsker at støtte til praktisk hjælp gøres indtægtsafhængig, ligesom at madordningerne skal være fleksible og byde på stor variation.

Konservative i Fredericia - politik på ældreområdet

Det konservative folkeparti vil

N
Afskaffe unødig kontrol og dokumentation
N
Sikre tryghed og let tilgængelig hjælp for både ældre og deres pårørende
N
Øge brugen af friplejehjem