Bosætning og boliger

af | 22.04.2022 | Politik

Det Konservative Folkeparti ønsker at sikre borgere og tilflyttere et bredt udvalg af boliger og boligformer, som varierer i pris, størrelse og placering.

Vi har i Fredericia en overvægt af almennyttigt boligbyggeri, hvilket skaber en udynamisk og ensidig sammensætning af borgere og risiko for færre bidragsydere/skatteydere.

Vi skal give vores grundejere og husejere mulighed for at udvikle deres ejendomme, med respekt for området og vores historie, men også med frihed til ejernes ønsker om at opdatere deres boliger til nutidig standard. Vi vil afskaffe rigide regler, som er til gene og skaber mere administration.

Det er klare målsætninger for Det Konservative Folkeparti, at grundskylden skal ned, byggesagsgebyrerne skal ned, og sagsbehandlingstiden skal ned. Det må ikke være omkostninger eller sagsbehandlingstider, der får mulige tilflyttere til at fravælge Fredericia Kommune, og det skal ikke spænde ben for vores borgeres udviklingsmuligheder af deres ejendom.

Vi er tilhængere af øget digitalisering i sagsbehandlingen, så medarbejdernes gode ressourcer kan bruges mere på kontakten med borgere og virksomheder.

I det hele taget skal vi konstant sammenligne os med vores nabokommuner og sikre os, at vi er konkurrencedygtige både på pris (skat, børnepasning, sagsbehandling m.m.), serviceniveau og kvalitet (skoler, ældrepleje, infrastruktur m.m.). Det er vi ikke nu, men det er klare målsætninger for Det Konservative Folkeparti.

Fredericia Kommune råder over stort set alle slags omgivelser, så uanset om man er til by, landsby, land, skov, strand, havudsigt eller industri, så har vi noget at byde på. Det skal vi omfavne og udnytte, så flere får øjnene op for alle de kvaliteter og al den livskvalitet, der ligger i at være bosat i Fredericia kommune. Det er essentielt, at vi forsat udvikler og forskønner disse områder. Det kan være i form af fredning, lokalplaner og nedrivningspuljer m.m. Netop nedrivningspuljer anser vi for at være et vigtigt værktøj til forskønnelse, specielt på landet og i mindre bysamfund, hvor en enkelt faldefærdig rønne kan spolere idyllen.

Det faktum, at mange pendler ind til Fredericia for at arbejde, er en konstant påmindelse om, at bosætningspolitikken indtil nu har været fuldstændig forfejlet. At det ikke er lykkedes at sælge vores smukke kommune, med alle dens fortræffeligheder, er beviset på, at der for alvor skal bruges flere (og nye) kræfter til at udvikle politikken på området.

Vi tror derfor også på værdien af, at flere gode kræfter samles på tværs af brancher, alt fra repræsentanter fra erhvervsliv, offentlige myndigheder, frivillige organisationer og borgere, i ét samlet forum for nye tiltag og være et ambassadør-korps for Fredericias udvikling.

Konservative i Fredericia - politik på boligområdet

Det konservative folkeparti vil

N
Sænke grundskylden
N
Sikre bredt udbud af bosætningsmuligheder, både i by og opland
N
Øge serviceniveauet og sænke gebyrer i byggesager