Integration

af | 22.04.2022 | Politik

Uddannelse og arbejde er vejen til integration

Vi ønsker et Danmark, hvor ingen parkeres til passiv forsørgelse, men i stedet er borgere, der aktivt tager del i at holde hjulene i gang og deltager i samfundets demokratiske processer.

At tage en uddannelse er en af de bedste afsæt til at få et godt liv i Danmark med arbejde, og med de goder som arbejde og en god økonomi fører med sig. Heldigvis er der mange, der har taget dette til sig, men der er desværre stadig langt til, at alle er aktive i den forstand.

Andelen af ikke vestlige lønmodtagere i Danmark lå i 2019 på 45 procent, og andelen på SU på 8 procent.

I dag er der især en del unge kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk, der tager lange eller mellemlange uddannelser. Desværre viser der sig, at mange af disse trækker sig fra arbejdsmarkedet, når de bliver gift. Det er ærgerligt at se så mange kompetencer gå til spilde, og vi har her en kulturel opgave at løse.

Arbejdsløshed er et af de største benspænd for integrationsindsatsen. Det er en kendsgerning, at kvinder i visse indvandrermiljøer holdes hjemme, og dermed uden for arbejdsmarkedet, hvilket vanskeliggør integrationen af hele familien.

I en situation, hvor der i nogle brancher efterlyses arbejdskraft, er det hverken hensigtsmæssigt eller acceptabelt, at arbejdsløsheden i nogle udsatte områder er alt for høj.

Der skal strammes op og stilles flere krav, så flere kommer i arbejde. Såfremt man modtager kontanthjælp og har nogen form for arbejdsevne, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. At kunne tale forståeligt dansk er efter en kortere periode i Danmark en selvfølgelig kompetence for de mennesker, der modtager kontanthjælp, da det som oftest er en nødvendighed for at kunne komme i job.

Det vil være meningsfuldt at inddrage flere frivillige foreninger i sprogundervisningen og integrationen. De har andre tilgange til opgaven, der vil bidrage både til resultatet og integrationen. Det kan være mange forskellige foreninger samt frivillige organisationer, lige fra foreninger, det tilbyder lektiehjælp, over sportsforeninger til kontaktfamilier.

De, der kan arbejde, skal arbejde, og de, der ikke kan, skal opkvalificeres til det. Det er klart, at det, hvis man aldrig eller i mange år har været borte fra arbejdsmarkedet, kan være en angstprovokerende situation at stå i. Så er der behov, skal vi tilbyde jobtræningsindsatser, der hjælper disse mennesker i gang. Et job gavner både integrationen, borgerens selvværd og samfundet.

Ønsker man ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal man miste sin kontanthjælp.

Jobcentrets afdeling i Korskærparken skal lukkes. Alle arbejdsløse borgere skal møde på jobcentret i midtbyen med henblik på at komme i job eller uddannelse, der giver mening.  For at have et job må man også kunne befordre sig hen til et arbejdssted. Det er ikke det, vi signalerer, når vi lader Jobcentret komme til borgeren.

Konservative i Fredericia - Kirsten Hassing Andersen og Tommy R. Nielsen

Det konservative folkeparti vil

N
Have alle, der kan, i beskæftigelse
N
Fjerne ydelser fra dem, der ikke vil bidrage til samfundet
N
Lukke jobcenteret i Korskærparken