Uddannelse

af | 22.04.2022 | Politik

Fra konservativt hold er det os magtpåliggende at fokusere på at bringe flere fremtidssikrende uddannelser til byen. Vi er glade for de uddannelser, vi har, men vi vil gerne have mange flere. Og vi har mulighederne. Vi skal i tæt samarbejde med vores virksomheder, som f.eks. Google, Bestseller, Ørsted og måske særligt de virksomheder, der har fokus på den grønne omstilling, konstant afsøge mulighederne for at oprette fremtidens specialuddannelser. Det vil ikke alene gavne vores virksomheder, men også tiltrække flere virksomheder og medarbejdere.

Det kræver samtidig, at vi er skarpe på, om de nuværende faciliteter er tilstrækkelige og tidssvarende til at kunne tiltrække sådanne uddannelser. Vi ønsker gerne flere uddannelser inden for mere specialiserede områder som it og erhvervsuddannelser- og vi skal være én af de byer, som uddannelsesinstitutioner tænker på først, hvis de har ambitioner om udvidelse eller en ny lokation.

Vi skal tiltrække flere uddannelser, og vi skal investere meget mere i samarbejdet med de nuværende uddannelsessteder. Det skal være ambitionen, at vores nuværende og kommende uddannelser skal være landets bedste, med henblik på også at kunne tiltrække landets bedste studerende. Det skal bl.a. ske i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Antallet af SU-venlige ungdomsboliger skal naturligvis følger antallet af uddannelsespladser i kommunen. I forbindelse med disse skal der skabes ungdomsmiljøer med innovation, talentudvikling og iværksætteri som omdrejningspunkt.

For os hænger uddannelsesområdet uløseligt sammen med vores ambition om at være de førende i beskæftigelsesindsatsen. En del af vejen til beskæftigelse går gennem uddannelse, og vi skal derfor have langt mere integreret samarbejde mellem jobcenter og de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesstederne har nogle unikke kompetencer, som kan yde et vigtigt bidrag til at sikre en nødvendig udvikling i beskæftigelsesindsatsen. Den synergi skal vi benytte os af.

For os handler det om, at mange får en uddannelse, og at de fleste gennemfører den. Det kan både være traditionelle uddannelser og mere praksisrettede uddannelser som f.eks. traineelæreruddannelsen i Fredericia, som er en kombination af læreruddannelse og en ¼ lærerstilling på én af kommunens folkeskoler. Den er oprettet i samarbejde mellem Jelling-UCL og Fredericia Kommune. Denne uddannelse giver nye muligheder – både for en praksisnær uddannelse og bedre nyuddannede lærere, som er klædt på til virkeligheden i skolen. Sådanne uddannelser, hvor studier kombineres med lønnet, relevant arbejde, giver ligeledes adgang til, at personer kan skifte branche uden større økonomiske konsekvenser og mulighed for livslang uddannelse, samtidig med at vi afhjælper problemet med mangel på arbejdskraft inden for de berørte brancher. Vi bakker op om traineeuddannelser og ønsker at undersøge mulighederne for kombination af andre uddannelser og offentlige arbejdspladser f.eks. pædagog, SOSU osv.

Konservative i Fredericia - Tommy R. Nielsen og Kirsten Hassing Andersen

Det konservative folkeparti vil

N
Tiltrække flere uddannelser
N
Styrke samarbejdet mellem jobcenter og uddannelser
N
Skabe de bedste rammer for, at flere gennemfører en uddannelse